Trenerske licence-hitno!

Poziv za dopunu dokumentacije-trenerske licence

Pozivaju se kandidati koji su predali zahtjev za izdavanje trenerske licence da izvrse dopunu dokumentacije .Komisija za licenciranje je na sinocnjem sastanku provjerila pristiglu dokumentaciju i utvrdila da samo osam lica zadovoljavaju uslove za dobijanje licence. Uslovi su (objavljeni na sajtovima 17.septembra 2019.)-
1-Da je lice registrovano kod Streljackog Saveza CG, odnosno da je clan sportskog udruzenja koje je u sastavu SSCG-(Utvrdjuje Strucna sluzba Saveza)
2- Da je obavio stručno usavrsavanje( koje ce cijeniti komisija) ili da posjeduje licencu izdatu od strane ISSF-a ili da ima iskustvo u radu kao trener u streljastvu u trajanju od najmanje 5 godina ili da se 10 godina bavio streljastvom .Dokaz iskustva u radu lice pribavlja od sportske organizacije u kojoj obavljao trenerske poslove,a koja ucestvuje u sistemu takmicenja Streljackog Saveza Crne Gore-(dokaze dostavlja kandidat)
3- Da je zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu- (dostavlja kandidat)
4- Diploma/potvrda o skolskoj spremi, VI ili VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u oblasti sporta, odnosno fizičkog vaspitanja ili najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija –(dostavlja kandidat)
5- Uplata nadoknade za izdavanje licence u iznosu od 50 eur na racun Saveza, br rn 550-3979-77 -(dokaz o uplati dostavlja kandidat)
6- Slika velicine kao za pasos (dostavlja kandidat)
Dopunu dokumentacije potrebno je dostaviti licno ili postom na adresu Streljackog Saveza-ul.9 decembar br 19 ,Podgorica ,najkasnije do 1.novembra.Naknadnih mogucnosti za dobijanje licence u ovom ciklusu nece biti! Spisak prijavljenih za trenerske licence

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.