Skupština Streljačkog saveza Crne Gore

Minutes – Skupština SSCG

Redovna i Izborna Skupština Streljačkog saveza Crne Gore održana je dana 30. novembra u multimedijalnoj sali Univezitetskog sportskog centra u Podgorici s početkom u 11 časova.

Osnovni zaključci Skupštine su :

-Usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu  Skupštine i u skladu sa tim, donesena Odluka kojom se predvidja da klubovi izmire sva dugovanja za članarine do 1. februara 2021. i plate članarine za 2022. do 1. septembra 2022. izmjene i dopune POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ;
-Usvojen je Zapisnik s prethodne Skupštine;
-Usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju SSCG  u 2020.g. ;
-Usvojen je Izvještaj Nadzornog odbora za 2020.g. ;
-Usvojen je Izvještaj o radu u periodu izmedju dvije Skupštine ;
– za  Predsjednika  Saveza je izabran g-din  Zoran Bošković, a za članove Izvršnog Odbora još i g-da Zoran Damjanović, Nikola Šaranović, Nikola Perišić, Rajko Kovačević, Željko Obadović, Željko Božović, Vojislav Dragović i Stevan Gajević.
U Nadzorni Odbor izabrani su g-dja Sandra Martić i g-da Radosav Puletić i Aleksandar Lukić;
-Donesena je odluka da se u načelu za takmičarski program let.meta/trap , na godišnjem nivou izdvaja 15% od  budžeta predvidjenog za taj segmet rada Saveza;
-Bilo je riječi i o predlogu da se formiraju stručne komisije posebno za r/p i posebno za let.mete/trap, inicijativama za te komisije, inicijativama za Sudijsku i Komisiju za licenciranje o pripremi seminara za sudije, izmjeni pravilnika o licenciranju u vidu uslova i cijene koštanja licenci, nagradjivanju na takmičenjima iz Kalendara itd.
Objavljivanje “Minutes Skupština SSCG” odobrio Predsjednik Skupštine, g-din Željko Miličković.

U skladu sa odlukama Skupštine, obavještavamo klubove da će nadležne Komisije dati preporuke i dopune pravilnika kojima se uredjuju njihove nadležnosti. To znači da se i do dobijanja stava Sudijske i Komisije za licence, kao i donošenja Izmjena i dopuna Pravilnika o stručnom radu, obustavlja postupak obnove i izdavanja novih trenerskih i sudijskih licenci. Klubovi će biti blagovremeno obaviješteni o promjenama i dobiti nove instrukcije za postupanje po tim pitanjima.

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.