Skupština Streljačkog Saveza Crne Gore

Skupština Streljačkog Saveza Crne Gore 30. novembra u 11 h

Obavještavamo klubove – članove da će se Redovna i Izborna Skupština Streljačkog saveza Crne Gore održati u utorak,  30. novembra s početkom u 11 časova, u konferencijskoj sali Univerzitetskog sportskog centra u Podgorici (ul. Baku). S dnevnim redom i ostalim detaljima klubovi će biti blagovremeno upoznati, u skladu sa procedurama i nakon isteka roka za dostavljanje predloga.
Podsjećamo da je cilju kvalitetnije pripreme rada i materijala za Skupštinu, neophodno da zainteresovani klubovi svoje prijedloge i sugestije u vezi s Dnevnim redom i ostalim relevantnim pitanjima dostave stručnoj službi Saveza najkasnije do 23. novembra, u  pisanoj formi, na mail strelkom@t-com.me ili u štampanoj formi na adresu Saveza (ulica 19. decembar broj 19 Podgorica).

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.