Sjednica IO SSCG

Minutes      sa   sastanka IO  SSCG   od 21.06.2018.

Na svom  sastanku dana 21.juna 2018.godine Izvrsni odbor je donio slje-dece odluke:

1.Oformice se delegacije sastavljene od clanova IO i drugih organa Save-za koje  ce u neposrednim  razgovorima blize upoznati nadlezne  iz Mini-starstva sporta i  COK-a o aktivnostima SSCG, uspjesima i reultatima na-sih reprezentativnih selekcija,a bice rijeci i o Mediteranskim igrama, buducim takmicenjima i strateskim pitanjima vaznim  za rad nase spo-rtske organizacije;
2. Izvrsen je uvid u periodicni izvestaj troskova u 2018. g . Saveza zaklju-cno sa Svjetskim Kupom Malta,te konstatovano da je veliki problem ne-poklakapanje priliva novca od Ministarstva sporta  po osnovu Ugovora o sufinansiranju sport.subjekata i obaveza po osnovu odlaska na takmice-nja.
Iz tog razloga,u ovom trenutku nije moguce planirati odlaske na Evro-psko Prvenstvo u Austriji i Svjetsko Prvenstvo u J. Koreji, osim u slucaju dodatnog angazovanja clanova  IO ili donacija.
Ostaje i mogucnost da se, kako je to i ranije  cinjeno, nadje nacin da se problem  premosti eventualno naknadnom refundacijom sredstava ,a po odgovarajucoj odluci SK i IO SSCG.
3.Poblize je objasnjen  nacin finanasiranja, funkcionisanje i uredjivanje sajt/ ove Strelja-ckog saveza CG,te donesena nacelna odluka o alimenti-ranju prethodnih i tekucih obaveza za odrzavanje i upravljanje sajtom.
4.Donesena je odluka da selektor dostavi plan i program rada sa dugo-rocnim i kratkorocnim komponenentama do naredne sjednice IO SSCG.
Donesena je odluka da se na  spisku potencijalnih kandidata za EI koje se naredne godine odrzavaju u Bjelorusiji ,nadju svi strijelci koji se sada nalaze na evropskim rang listama ili se mogu naci na istima do 31.dece-mbra,a u skladu sa Kriterijumima za EI;
Donesena je odluka da se g-din Savo Milasinovic  delegira od strane SSCG za strucni tim organizacionog odbora I M Z E koje se odrzavaju sledece godine u Crnoj Gori, a kako bi pratio sve aktivnosti vezane za streljacki sport  tokom priprema i samih Igara.
Na sastanku IO je bilo rijeci i  o kvalitetu organizacije takmicenja u ovoj sezoni,mogucnosti unapredjenja organizacije u buducnosti,planovima za novu sezonu ….

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.