ANTI DOPING

https://www.wada-ama.org

                                                         http://www.antidoping.me/

Antidoping_rules_Montenegro,_adopted_at_session_6th_August

Komisiju za borbu protiv dopinga Crne Gore

wada_2019_english_prohibited_list

wada_2019_english_monitoring_program

prohibited_list_2018_en

Potrebno je da sportisti, prvashodno reprezentativci i stručni timovi koji ih prate u ta-kmičarskom procesu,obrate za informacije nadležnim orga-nima Saveza u slučaju ko-rišćenja terapije, a radi pružanja dodatnih info-rmacija o zabranjenim sredstvima i terapeutskim izuzećima