Sudijski seminar

Poziv  klubovima za prijavu na sudijski seminar

Strucna sluzba Saveza poziva klubove da do 8.decembra prijave svoje predstavnike za uce-sce na sudijskom seminaru.
Uz prijave je potrebno dostaviti i kontakt mail-ove svih ucesnika .
Sluzba ce nakon toga kontaktirati prijavljene i detaljnije ih informisati o nacinu sprovodje-nja  seminara.

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.