Sudijski seminar

Poziv za prijavu na sudijski seminar

Stručna sluzba Streljačkog Saveza poziva klubove da do 16. novembra prijave svoje kandidate za obnavljanje sudijskih licenci i kandidate za nove sudije koji će biti licencirani putem online sudijskog seminara.
Uz prijave je potrebno dostaviti kontakt mail adresu kandidata.
Služba će nakon toga kontaktirati prijavljene i detaljnije ih informisati o načinu obnavljanja i dobijanja licenci i sprovodjenju  sudijskog ispita .

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.