Generalni sekretar

Savo Milašinović –  generalni sekretar

Savo Milasinovic

  • Rodjen 24.11.1963.godine u Sarajevu
  • Završio Ekonomski fakultet finansijsko-računovodstvenog smjera
  • Posjeduje licencu internog revizora
  • Od 1992. godine živi u Podgorici
  • U Streljačkom savezu Crne Gore angažovan od 1995. g.
  • Generalni sekretar od 2002. g.

Ima zvanje internacionalnog streljačkog sudije – ISSF”A” licence za pištolj i pušku.
Sudio na EP 2005 godine u Beogradu, Balkanskom prvenstvu, Internacionalnom prvenstvu i Grand prix u Beogradu.

Pored navedenog ima zvanje ovlašćenog računovodje i revizora računovodstvenih iskaza i zvanje stečajnog upravnika.

Doktor nauka bezbjednosti sa fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu (Korupcija kao oblik ugrožavanja bezbjednosti države).

Oženjen i otac jednog djeteta.
Na dužnost Generalnog sekretara Saveza (re)izabran je 28. 11. 2017. godine.