Generalni sekretar

Savo Milasinovic- Generalni sekretar

Savo Milasinovic

  • Rodjen 24.11.1963.godine u Sarajevu.
  • Zavrsio Ekonomski fakultet finansijsko-racunovodstvenog smjera.
  • Posjeduje licencu internog revizora.
  • Od 1992. godine zivi u Podgorici.
  • U streljackom savezu Crne Gore radi od 1995.
  • Generalni sekretar od 2002.

Ima zvanje Internacionalnog streljackog sudije “A” licence za pistolj i pusku.
Sudio na EP 2005 godine u Beogradu, Balkanskom prvenstvu, Internacionalnom prvenstvu i Grand prix u Beogradu.

Pored navedenog ima zvanje Ovlastenog racunovodje i revizora racunovodstvenih iskaza i zvanje Stecajnog upravnika.

Doktor nauka bezbjednosti sa fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu (Korupcija kao oblik ugrozavanja bezbjednosti drzave).

Ozenjen i otac jednog dijeteta.
Na duznost Generalnog Sekretara Saveza(re)izabran je 28.11.2017.godine.