Pravilnik Uprave za mlade i sport

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA SPORTSKIM SUBJEKTIMA

Poštovani,u prilogu je Pravilnik o uslovima koji se moraju ispuniti kako bi sportski subjekti mogli da apliciraju za sredstva kod Uprave za mlade i sport CG  po osnovu odredjenih ko-nkursa,kao i načini kontrole nad realizovanim projektima.

Ukoliko imate pitanja,molimo kontaktirajte Stručnu službu Streljačkog Saveza CG. Pravilnik o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima

Objavljeno u Aktuelno, Obavjestenje. Stavi u favorite.