Olimpijski dan

                                             “Olimpijski dan” u Beranama

Međunarodni olimpijski dan obilježen je danas u Berana-ma treći put za redom, nizom sportskih priredbi. Sekretar sekretarijata za sport, kultu-ru,omladinu i saradnju sa NVO, Goran Folić  kazao je da ako najmlađima ukažemo na  pravi sistem vrijednosti i  na-učimo ih koliko je važno da se bave sportom njihova budućnost će biti ljepša i bolja.
“Olimpijski dan podržavamo zato što sa Crnogorskim olimpijskim komi-tetom dijelimo iste vrijednosti kao što su zdrav način života, jednakost, fer- plej i  podsticanje djece za bavlje-njem fizičkim aktivnostima”, ista-kao je Folić.
Ispred Olimpijskog komiteta  Crne Gore, učesnicima se obratio Predrag  Marsenić, koji je rekao da je ovo manifestacija koja ima globalni kara-kter i obilježava se u preko  200 država svijeta. On je istakao da se Be-rane na ovaj način pridružuju ovoj  globalnoj akciji.U manifestaciji je učestvovalo 12 sportskih  kolektiva medju kojima  i Streljački Savez Opstine Berane .

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.