STRELJACKI SAVEZ CRNE GORE

SHOOTING FEDERATION OF MONTENEGRO

 
 


 • Rođen 24.11.1963.godine u Sarajevu.
 • Završio Ekonomski fakultet finansijsko-računovodstvenog smjera.
 • Posjeduje licencu internog revizora .
 • Od 1992. godine živi u Podgorici.
 • U streljačkom savezu Crne Gore radi od 1995.godine.
 • Generalni sekretar od 2002. godine.
 • Ima zvanje Internacionalnog  streljačkog sudije "A" licence za pištolj i pusku.
 • Sudio na EP 2005 godine u Beogradu, Balkanskom prvenstvu, Internacionalnom prvenstvu i Grand prix u Beogradu.
 • Pored navedenog ima zvanje Ovlaštenog računovođe i revizora računovodstvenih iskaza i zvanje Stečajnog upravnika.
 • Magistar nauka bezbjednosti sa fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu (Korupcija kao oblik ugrozavanja bezbjednosti države).
 • Oženjen i otac jednog dijeteta.     
SAVO MILASINOVIC
Generalni sekretar