OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE KLUBOVIMA

Od ISSF- a smo  dana 31.03.2022. godine dobili dopis “2022331 Circular MFs WADA ADEL Coaches Certification”, molimo sve vlasnike ISSF licence , a posebno trenere reprezentacije kao i same raprezentativce da se detaljno upoznaju sa dokumentom, te nakon polaganja i dobijanja digitalnog sertifikata od strene WADA ( ADEL) platforme za učenje i polaganje isti proslijede savezu na mjel mneshootingfederation@gmail.com

2022331 Circular MFs WADA ADEL Coaches Certification

Takođe COK je donio Pravilnik o sprječavanju manipulisanja na sportskim takmičenjima , potrebno je da se svi subjekti učesnici u sportskim takmičenjima i manifestacijama pridržavaju i primjenjuju ovaj pravilnik. Ovaj pravilnik je dostavljen dana 14.03.2022. godine

Pravilnik o sprjecavanju manipulacija na sportskim takmicenjima

Do kašnjenja  objave ova dva važna  dokumenata  je došlo uslijed postupaka ili nečinjenja lica koje je bilo u posjedu mail komunikacije, zbog čega će biti pokrenut postupak pred nadležnim radnim tijelima i komisijama SSCG.

Dokumenti se nalaze na sajtu saveza u dijelu  AKTI

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.