Obavijest

Obavijest – Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore

“Koristimo priliku da vas informišemo da je nastavljeno polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta. Potrebno je da se članovi koji već rade u sportskim organizacijama, a koji su u zakonskoj obavezi da polažu stručni ispit za rad u oblasti sporta, prijave u najkraćem roku.
Shodno članu 141 Zakona o sportu obaveza sekretara sportske organizacije, direktora ako ga sportska organizacija ima, kao i lica koja obavljaju stručne poslove u sportu, je da polože stručni ispit do kraja jula 2020 godine. Navedena lica koja ne polože stručni ispit za rad u oblasti sporta, ne mogu nastaviti da obavljaju te poslove.
Potrebno je da obavijestite sve sportske klubove u vašoj nadležnosti o navedenoj obavezi.U nastavku se nalazi  link u vezi polaganja stručnog ispita u oblasti sporta
http://www.ms.gov.me/ministarstvo/Strucni_ispit_za_rad_u_oblasti_sporta/   “.

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.