Kup Berana-serijsko vazdusno oruzje

Obavijest-Kup Berana-serijsko vazdusno oruzje 

Streljački savez Opštine Berane prema Kalendaru takmičenja treba da bude domaćin Ku-pa  Berana serijskim vazdušnim oružjem o5.  aprila 2015 god .Kup ce se odrzati u nedelju sa pocetkom u 10:00 časova .Gađanje će biti po kategorijama i to po redosledu:pioniri , pi-onirke, kadeti , kadetkinje , juniori , juniorke , seniori ,seniorke.                                        Streljana u naselju Donje Luge u objektu” Dom “Mjesne zajednice Donje Luge ima 10 stre-ljačkih mjesta . Domaćin takmičenja-Streljački savez Opstine Berane je obezbijedio nagra-de :diplome i medalje za tri prvoplasirana takmičara za sve kategorije i discipline .            Radi planiranja i  uspješne organizacije ovog  takmičenja i u skladu sa usvojenim Pravilni-kom Kup takmičenja ,potrebno je da  svi klubove  izvrše prijavu ekipa u skladu sa formu-larom prijave – tabelom koju vam u prilogu dostavljamo . tabele
Za sve informacije zainteresovani klubovi mogu kontaktirati g-du Željka Božovića – 067-185-420 i Željka Obadovića – 067-185-419 .e-mail : obadovicz@t-com.me

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.