Konkurs za sufinansiranje sportskih subjekata za 2018.g.

  Raspisan konkurs za sufinansiranje programa
sportskih subjekata za 2018.godinu

Ministarstvo sporta Crne  Gore raspisalo je juce konkurs  za sufinansiranje programa spo-rtskih subjekata u 2018. godini.
Pravo učešća imaju sportski subjekti koji su u skladu  sa Zakonom o sportu registrovani za obavljanje sportske djelatnosti u Registru sportskih organizacija.Rok za prijavu na konkurs je do 18. januara.Konkurs za sufinasiranje programa u sportu za 2018 godinu

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.