Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata za 2017

Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata za 2017

Ministarstvo sporta saglasno Zakonu o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13 ) i članu 3, 4, 7 i 8) i Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa (,,Sl.list CG“, br. 16/14), raspisalo je Konkurs za sufinasiranje programa sportskih subjekata u 2017 godini.
U nastavku slijede obrasci i tekst konkursa ,a za vise informacija kontaktirajte strucnu sluzbu Saveza ili Ministarstvo sporta CG. Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata     I Z J A V A      Obrazac prijave na Konkurs

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.