ISSF”C “kurs ze trenere-Bar(16.-22.oktobar 2014)

Sokiću “C “trenerska licenca

Na nedavno održanom ISSF “C” seminaru za trenere u trenerskoj Akademiji u Baru naš trener Marko Sokić uspješno je ispunio predvidjene zadatke i dobio  “C”licencu za trene-re.Ovom mladom treneru iz Bara “C” licenca predstavlja korak više u trenerskoj karijeri      i pokazatelj je njegove ozbiljne posvećenosti i namjere da napreduje u streljačkom sportu.  U  klubovima u Crnoj Gori danas imamo trenere sa D licencom,C licencom (Sokić) i A li-cencom(Todorović).                                                                                                                     Podsjećanja radi,već godinama se  u Baru održava regionalni “D”kurs za trenere , pa je održavanje “C” kursa u oktobru i “B” kursa u novembru nastavak aktivnosti u cilju edu-kacije streljačkog kadra i odličan indikator saradnje Streljačkog Saveza i ISSF-a.

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.