C kurs za trenere

 ISSF-C Kurs-Bar 16.-22.10.2014

Streljački Savez Crne Gore je domaćin kursa za trenere- ISSF C kurs – svjetske streljačke federacije koji se održava od 16. do 22. oktobra 2014. u Baru.  Svečano otvaranje kursa, a time i rada akademije u sezoni 14/15. g  zakazano je za 17.oktobar  u 9 h u hotelu Princess u Baru.                                                                                                                                                    Na obuci će učešće uzeti preko 30 streljačkih trenera raznih disciplina iz 18 zemalja svijeta.

Kurs se održava u organizaciji  streljačke akademije iz Bara-Training academy Bar, koja je ovlašćena od strane ISSF-svjetske streljačke federacije- da sprovodi aktivnosti edukacije u raznim segmentima streljačke i sportske obuke.Ovo je jedina akademija takve vrste u na-šoj zemlji,a  druga na svijetu u kojoj se sprovodi obuka najvišeg nivoa u streljačkom spo-rtu.                                                                                                                                             Djelatnost Akademije se nastavlja 22.-28.oktobra kada je na programu seminar o razvo-jnim projektima u sportu koji se odija pod pokroviteljstvom MOK-a, medjunarodnog oli-mpijskog komiteta i ISSF-a, a nakon toga slijedi B kurs za trenere od 17.-21.novembra.

 

 

 

 

Objavljeno u Obavjestenje. Stavi u favorite.